Home » Files » My friend

SQL Server 2008 Express Full (32bit + 64 bit) + Hướng dẫn cài đặt - thanvanhai
2013-03-26, 12:55 PM

Bước 1 : Tại màn hình cài đặt SQL Server 2008 bạn chọn mục Installation sau đó chọn New SQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation

Bước 1

 Bước 2 : Tại màn hình Setup Support Rules chọn OK

Bước 2

Bước 3 : Tại màn hình "Product Key", chọn Next để tiếp tục

Bước 3

- Bước 4 : Tại màn hình License Term, đánh dấu chọn nút "I accept the licence terms”, rồi chọn "Next”

Bước 4

Bước 5 : Tại màn hình ”setup support files” nhấn nút ”install” để tiếp tục.

Bước 5

Bước 6 : tại màn hình "Setup Support Rules", nếu mỗi thứ suôn sẽ, thì nhấn nút "Next” để tiếp tục.

Bước 6

Bước 7 : Trên màn hình ”features selection", nhất nút "Sellect All” để chọn tất cả, sau đó nhấn nút "Next".

Bước 7

Bước 8 : tại màn hình "instance Configuratio”, có 2 lựa chọn : chọn như hình dưới, rồi nhấn nút Next để tiếp tục.

Bước 8

Bước 9 : Chọn Next để tiếp tục.

Bước 9

Bước 10 : Chọn "Account Name” và chọn là NT AUTHORITY\NETWORK như trong hình sau đây, sau đó nhấn Next để tiếp tục.

Bước 10

- Bước 11 : Trên màn hình "Database Engine Configuration", trong phần Account Provisioning, ta chọn "Windows Authotication Mode” hoặc "Mixed Mode” đều được cả
+ Chọn "Windows Authotication Mode” không cần nhập PassWord, để đơn giản ta nên chọn "Windows Authotication Mode"
+ Chọn "Mixed Mode” thì ta phải nhập PassWord.
+ Sau cùng ta nhấn vào nút "Add Current User", rồi nhấn nút Next để tiếp tục.

Bước 12

 Bước 12 : nhấn nút "Next” để tiếp tục

Bước 12

Bước 13 : nhấn nút "Next” để tiếp tục

Bước 13

Bước 14 : nhấn nút "Install” để tiến hành cài đặt, quá trình cài đặt khoảng 3 phút …

Bước 14

Bước 15 : Nhấn nút "Next” để hoàn thành quá trình cài đặt. Cuối cùng cũng xong

hoàn thành

Category: My friend | Added by: chickentul07
Views: 2521 | Downloads: 0 | Rating: 3.5/2
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]