Home » Articles » software

PHẦN MỀM ADAMS/CAR 53 - MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TREO
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN HỆ THỐNG TREO TRÊN Ô TÔ 6
1.1 Công dụng, yêu cầu kĩ thuật và phân loại 6
1.1.1 Công dụng 6
1.1.2 Yêu cầu kĩ thuật của hệ thống treo 6
1.1.3 Phân loại 8
1.2 Cấu tạo hệ thống treo 12
1.2.1 Bộ phận đàn hồi 13
1.2.2.1 Chức năng của bộ phận đàn hồi 13
1.2.3.2 Cấu tạo bộ phận đàn hồi 13
1.2.2 Bộ phận giảm chấn 21
1.2.3 Chức năng giảm chấn 22
1.2.4 Yêu cầu của giảm chấn 22
1.2.3 Bộ phận ổn định và thanh dẫn hướng 29
CHƯƠNG II: XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỆ THỐNG TREO 31
2.1 Mô hình không gian cả xe 31
2.2 XD mô hình và tính toán động lực học cho một phần hai xe trong mặt phẳng dọc 34
2.3 Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho một phần hai xe trong mặt phẳng ngang 40
2.4 Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho một phần hai xe trong mặt phẳng ngang 40
2.5 Xây dựng mô hình và tính toán động lực học cho toàn bộ xe trong không gian 42
CHƯƠNG III: MÔ PHỎNG HỆ THỐNG TREO BẰNG PHẦN MỀM ADAMS/CAR 53
3.1 Giới thiệu chung về phần mềm Adams/car 53
3.2 Xây dựng một hệ thống treo từ library của chương trình và chạy mô phỏng hệ thống treo 56
3.2.1 Tạo một Front Suspension Subsystem 57
3.2.2 Xây dựng một Suspension Assembly 60
3.2.3 Lựa chọn các chương trình phân tích 62
3.2.4 Chạy mô phỏng hệ thống và in kết quả dưới dạng đồ thị các tham số của hệ thống. 66
3.3 Đánh giá chất lượng làm việc của hệ thống khi thay đổi thông số cho hệ thống treo 74
3.3.1 Đánh giá chất lượng làm việc của hệ thống khi thay đổi độ cứng của bộ phận đàn hồi 77
3.3.2 Đánh giá chất lượng làm việc của hệ thống khi thay đổi hệ số giảm chấn của bộ phận giảm chấn 84


Link:

>
MSC.MD.AD.R3-2008.rar (391.9 MB)
https://mega.co.nz/#!MwhG0ByD!PNYNzCoc78hCeDwCRgPJCizhnPpg4JXGFMTFRlvMeqM

vi du:

bfs_exercises.rar (9.7 MB)
https://mega.co.nz/#!I1plxR6K!WA5EbGOTUHlZIVcbxh4m9B5VDrNTdRovfKlI3rETcpk
Category: software | Added by: chickentul07 (2013-03-06)
Views: 1512 | Comments: 1 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]